Formlar

ÖNLİSANS-LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM FORMLARI

OGR-001 Öneri, Talep ve Şikayet Formu

OGR-002 Çift Anadal Başvuru Formu

OGR-003 Ders Ekle Sil Talep Dilekçesi

OGR-004 Ders Muafiyet Talep Formu

OGR-005 Desrten Çekilme Formu

OGR-006 Harç Ücreti İade Formu

OGR-007 İlişik Kesme Formu (Ön Lisans-Lisans)

OGR-008 Kayıt Dondurma Talep Formu

OGR-009 Kayıt Silme Formu

OGR-010 Mazeret Sınavı Başvuru Formu

OGR-011 Mazeretli Ders Kayıt Formu

OGR-012 Sınav Sonucuna İtiraz Formu

OGR-013 Tek Ders Sınavı Başvuru Formu

OGR-014 Yaz Dönemi ders Alma Formu

OGR-015 Yeni Diploma Talep Formu (Zayi Durumunda)

OGR-016 Staj Değerlendirme Formu

OGR-017 Zorunlu Staj Başvuru Formu

OGR-018 Ek Sınav Müracat Formu

OGR-019 Ek Sınav Not Bildirim Formu

OGR-020 Ersamus Ders İntibak Formu

OGR-021 Yatay Geçiş Yapmasında Sakınca Olmadığına Dair Belge

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM FORMLARI

FORM 006-Tez Bireysel Değerlendirme Formu

FORM 007-Tez Savunma Sınav Tarihi Bildirim Formu

FORM 008-Tez Savunma Sınavı Jüri Tutanağı

FORM 009-Tez Teslim Tutanağı

FORM 010-Tez Teslimi ve Jüri Oluşturma Süreci Formu

FORM 011-Tez Yazım Kurallarına Uygunluk Kontrol Formu

FORM 012-Tez Dönem Projesi Danışman Öneri Formu

FORM 013-Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Değerlendirme Formu

FORM 019-Uzmanlık Alan Dersi Öneri Formu

FORM 021-Seminer Katılım Formu.

FORM 022-Seminer Konusu ve Tarihi Bildirim Formu.

FORM 024-Bilimsel Hazırlık Programı Formu.

FORM 016-Yatay Geçiş Başvuru Formu(Lisansüstü).

22 Ekim 2019