Kurumlar Arası (Gano İle) Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Koşulları:
1. Kurumlar arası yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları (isimleri aynı olan
veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen
diploma programları) arasında yapılır.
2. Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı
ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş
yapılamaz.
3. Yükseköğretim kuramlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay
geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın
ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan
dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.
4. Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için,
öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri
olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma
programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
5. Aynı birimin sadece bir örgün öğretim programına, varsa bununla birlikte ikinci öğretim programına da
başvuru yapılabilir.
6. Halen bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olmayan, disiplin cezası alan veya yükseköğretim
kurumlarından disiplin cezası ile çıkarılmış olanların yatay geçiş başvuruları kabul edilmez. Fakat kayıt
dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
7. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış ve kontenjan belirlenmiş olması kaydıyla yurtdışındaki
yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmak isteyen öğrencilerde de yurtiçi yatay geçiş koşulları aranır.
8.Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak
bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri, eşdeğer
diploma programının, son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim
yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde kayıtlı oldukları diploma programına girişteki
merkezi yerleştirme puanları, gidecekleri yükseköğretim kurumundaki diploma programının yerleştikleri
yıl itibariyle taban puanından daha yüksek olması şartı ile kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler.

08 Temmuz 2020
1.042 kez görüntülendi