YATAY GEÇİŞ İLANI

Yatay Geçiş Başvuru Link: oidb.samsun.edu.tr/yataygecis

Gerekli Belgeler:

  •  Öğrenci Belgesi
  • Onaylı not durum belgesi (Transkript)
  • Onaylı müfredat ve ders içerikleri
  • Disiplin cezası almamış olduğunuza ilişkin belge
  • ÖSYS sınav sonuç belgesi
  • II. öğretimden I. öğretim programına başvuruda bulunan öğrenciler için % 10’a girdiğine dair belge
  • Hazırlık sınıfı ve/veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından başarı belgesi

Yatay geçiş başvuru tarihleri

Yatay geçiş başvuruları, beyan usulüne göre kabul edilmiş ve yapmış olduğum beyan doğrultusunda asıl yedek listeleri oluşturulacaktır. Kayıt esnasında, talep edilen BELGELERİN ASIL NÜSHALARINI eksiksiz ve ıslak imzalı olarak teslim edeceğim.
Kendime avantaj sağlamak amacı ile yanlış beyanda bulunduğum tespit edilmesi ve ya eksik/İmzasız belge ile kesin kayda gelmem halinde kayıt hakkımdan feragat edeceğim.
Kesin kayıt işlemi yapıldıktan sonra, yanlış beyanda bulunduğum tespit edilmesi durumunda dahi tüm cezai ve hukuki sorumluluk bana ait olmak üzere Üniversite ile ilişiğim kesilerek gelmiş olduğum Yükseköğretim kurumuna geri dönmeyi taahhüt ediyorum. Yapılan uygulama nedeni ile her hangi bir hukuki hak iddiasında bulunamayacağım.

Yatay geçiş kontenjanları (Ortalama)


Yatay geçiş kontenjanları (Ek Madde 1)


YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ İÇİN TIKLAYIN

07 Ocak 2019