2019 -YKS Ek Yerleştirme İle Yerleşen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri 20.09.2019

ÖNEMLİ!!!

 • Adaylar kayıt için bizzat başvurmaları (Elektronik Kayıt Yaptıranlar Hariç) gerekmektedir.
 • Posta ile kayıt yapılmaz.
 • Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilemez.
 • Belgeler eksik ise kayıt yapılamaz. Yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 • Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
 • Bir öğrenci aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptıramaz. Bu durumdaki öğrenciler halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerinin kesmeleri gerekmektedir.

2019 YKS  Ek Yerleştirme sonucunda üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına yerleşen adayların kesin kayıt işlemleri iki şekilde yapılabilmektedir.

 • ELEKTRONİK KAYIT (E-KAYIT)
 • KESİN KAYIT (Bizzat Başvuru)

  Elektronik Kayıt Tarihleri  : 23-25 Eylül 2019

 Kampüste Kayıt Tarihleri : 23-27 Eylül 2019

Kampüste Kayıt Merkezi :Samsun Üniversitesi Rektörlüğü Canik Yerleşkesi Gürgenyatak Mahallesi Merkez Sokak No:40-2/1 55080 Canik/SAMSUN

A- KAYIT İŞLEMLERİ

 1.      ELEKTRONİK KAYIT  (E-DEVLET ÜZERİNDEN)

  Elektronik Kayıt öğrencilerin e-devlet üzerinden yükseköğretim kurumlarına kayıt yapmaları için kullanılan bir kayıt sistemidir. Elektronik kayıt kesin kayıttır. Bu kayıt yoluyla üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerin üniversitemize gelerek veya herhangi bir evrak getirerek kayıt yaptırmalarına gerek yoktur. e-devlet üzerinden kayıt yaptıran öğrenciler online öğrenci belgesi alabilirler.        

 E-Devlet şifresi almamış olan adaylar şifrelerini nüfus cüzdanlarının aslı ile bizzat PTT şubelerinden temin edebileceklerdir veya mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturabileceklerdir.

E-Devlet üzerinden kayıt yaptıracak öğrenciler için Üniversiteler için e- kayıt kullanım kılavuzunu incelemeniz önemlidir.

e- kayıt kullanım kılavuzu; https://static.turkiye.gov.tr/themes/ankara/assets/manuals/YOK-Kayit.pdf

Elektronik kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri ÖSYM verisinden alınacak olup. Milli Eğitim Bakanlığı sisteminden lise mezun bilgisi, Asker alma Dairesi Başkanlığı sisteminden askerlik durum bilgisi ve YÖKSİS  Öğrenci verisi üzerinden başka bir denk programa dahil olup olmadığı kontrolünden geçirildikten sonra kayıt olabileceklerdir. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler Elektronik kayıt yapamayacak ve üniversitemize bizzat başvuru için yönlendirilecektir.

Kayıt işlemlerini tamamlayan tüm öğrenciler eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta Öğrenci Kimlik Kartlarını ve Öğrenci Belgelerini kayıtlı oldukları akademik birime (Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu)  başvurarak alabilirler.

2-BİZZAT BAŞVURU YOLUYLA KAYIT İŞLEMİ

 Aşağıdaki nedenlerden dolayı e-devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıramayan öğrenciler

 1.  E-devlet üzerinden lise mezuniyet bilgilerine ulaşılamaması
 2.  Herhangi bir teknik sorun ile karşılaşılması durumlarında öğrenciler kayıt işlemleri için belirlenen adrese gelerek istenilen evraklarla birlikte şahsen başvuru yoluyla veya noterden vekâletname getirildiği takdirde bir başkası aracılığı ile de kayıt işlemlerini yapabileceklerdir
 3.  Üniversitemiz Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi programına kayıt yaptıracak öğrencilerden aşağıda belirtilen belgeler talep edileceğinden dolayı e-devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıramayacak olup kayıt evraklarıyla birlikte kayıt merkezine gelerek kayıt işlemlerini bizzat kendileri tamamlayacaklardır.                                                                      –Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.                                                                                                                        Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).

 

3-KAYIT İŞLEMLERİ SONRASINDA

1. Öğrenci Kimlik Kartları

Öğrenci Kimliği, Samsun Üniversitesi öğrencisi olduğunuzu gösteren bir belge niteliğinde olmasının yanı sıra, Üniversite içinde çeşitli hizmetlerden yararlanmanızı sağlamak üzere de kullanılabilir. Ayrıca öğrenci kimlik kartları yemek kartı olarak ta kullanılmaktadır. Üniversite’ye yeni kayıt olan lisans öğrencileri, öğrenci kimlikleri, kayıtlı oldukları Fakülte/Yüksekokullarından alabileceklerdir.

2. Ders Kayıt İşlemleri

 • Ders kayıtları; öğrenciler tarafından, Öğrenci Bilgi Sistemi https://obs.samsun.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx üzerinden yapılır
 • Kayıt olunacak derslerin seçimi ve kayıtların tamamlanması ve danışman onay işlemlerinden öğrencinin kendisi sorumludur.
 • Ders kayıt ve danışman onay işlemini yerine getirmeyen öğrenci ders ve sınavlara katılamaz.

3. Danışman Atanması

Üniversitemizde eğitime başlayan öğrencilere rehberlik etmek üzere danışman atanır. Danışman bilgilerine öğrenci bilgi yönetim sistemine giriş yaparak ulaşabilirsiniz

4.Akademik Takvim

Üniversitelerin kayıt yenileme, ders ekleme ya da bırakma, akademik konular ile ilgili son başvuru tarihleri, sınav başlangıç-bitiş tarihleri duyurulur. Her eğitim dönemi başında güncellenen ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında yayınlanan akademik takvimi takip etmek zorundadır.

5.Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti 

Detaylı Bilgi için ; https://oidb.samsun.edu.tr/katki-payi-ve-ogrenim-ucreti-hakkinda-bilgiler/

20 Eylül 2019
1.488 kez görüntülendi