2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Eğitim Sürecine Yönelik Karar 24.02.2021

Değerli öğrencilerimiz;

Üniversitemiz senatosunca, Yükseköğretim Kurulu’nun görüş talebine Sağlık Bakanlığı’nın yanıtı ve ilimiz pandemi şartlarındaki son durum doğrultusunda küresel salgın ve bulaş riskinin azaltılmasına katkıda bulunmak; öğrenci, akademik ve idari personel ile genel halk sağlığını tehlikeye atmamak için 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılına ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır. İlanen duyurulur.

  1. Ön lisans ve lisans programlarındaki ders ve uygulamaların dijital imkânlarla ve uzaktan eğitim yöntemleriyle yapılmasına,
  2. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Bakım ve Onarım Bölümündeki derslerin uygulamalı kısımlarına katılma imkanı olan öğrencilerin, pandemi kuralları dâhilinde sıkı tedbirler alarak uygulamalarını yapabilmelerine
  3. Yüz yüze yapılacak uygulamaların nasıl yürütüleceğinin ilgili birimlere bırakılmasına;
  4. Tezsiz yüksek lisans programları hariç diğer lisansüstü programlardaki derslerin yüz yüze veya online olarak yapılabilmesine
  5. Dijital imkânlarla ve uzaktan eğitim yöntemleriyle yapılacak olan derslerin, akademik birimlerin ilan edeceği program ve ders saatleri çerçevesinde senkron (çevrimiçi, canlı ders) ve Samsun Üniversitesi LMS’ye içerik türünde öğretim materyali yüklenmesi suretiyle asenkron yöntemlerle yapılmasına
  6. Ara sınavların ödev, proje, klasik sınav veya çoktan seçmeli şeklinde online olarak, final sınavlarının ise yüz yüze yapılmasına,
  7. Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu’nun süreç içerisinde konuya ilişkin değerlendirme ve kararları doğrultusunda alınan bu kararların yeniden gözden geçirilebileceğine,

 

23 Şubat 2021
593 kez görüntülendi