2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Çift Anadal Başvuruları Online Olarak Alınmaya Başlamıştır. 16.09.2020

Çift anadal başvuru linki ve diğer detaylar..

Not: Başvurular samsun.edu.tr uzantılı e-posta adresi ile yapılacaktır. e-posta adresinizi bilmiyorsanız

e-posta adresi: Öğrenci Numarası@samsun.edu.tr
Örnek: Öğrenci Numarası 123456789 olan öğrenci için e-posta adresi: [email protected] şeklindedir.

E-posta adresi şifresi: T.C. Kimlik numarasının ilk 6 hanesi, devamında ek olarak ?Samu
Örnek: T.C. No:12345678901 olan bir öğrenci için e-posta şifresi: 123456?Samu ‘dür.

Başvuru, Kabul ve Kayıt Koşulları

– Üniversitenin lisans programlarında kayıtlı öğrenciler, çift anadal programına, birinci anadal lisans programının en erken üçüncü yarıyılının başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında,  başvurabilirler.
– Çift anadal programının başvuru, değerlendirme, sonuçların ilanı ve başvuru sonuçlarının Üniversite Akademik Takviminde belirtilen tarihlerde yapılır.
– Öğrencinin ÇAP’a başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar birinci anadal önlisans/lisans programında ders planındaki tüm dersleri almış ve başarmış olması, başvuru sırasında ağırlıklı genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması ve birinci anadal programının başarı sıralaması itibarı ile en üst % 20’de bulunması gerekir.

– Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim yapan programlara yapılacak başvurularda yabancı dil şartının da sağlanması gereklidir.
– Öğrencinin çift anadal programına kabulü, Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararına bağlıdır.
– Öğrenci, aynı anda iki ayrı programa başvuruda bulunabilir fakat birden fazla programına kayıt olamaz.
7) Öğrenci, çift anadal programını her zaman kendi isteği ile bırakabilir.
– Çift anadal diploma programı öğrencisi, birinci anadal diploma programında kurum içi geçiş şartlarını sağladığında çift anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.
– Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bir lisans programına kayıt yaptırmış olan öğrenciler ÇAP’a başvuramazlar.
– ÇAP’a kayıtlı olan öğrencinin, yatay geçişle, birinci anadalını değiştirmesi durumunda ÇAP’taki kaydı düşürülür.
– Çap başvurularının değerlendirilmesinde öncelikle ağırlıklı genel not ortalamasına, ortalamanın eşitliği halinde, tamamlanan toplam krediye bakılır. Toplam kredi sayısının da eşit olması halinde, yükseköğretim kurumuna girdiği yıldaki ÖSYM sıralaması dikkate alınarak seçim yapılır. Bu değerlendirmede öncelik aynı alan gruplarından yapılan başvurulara verilir. Kontenjanların dolmaması halinde diğer alan grubundaki programlardan
yapılan başvurular değerlendirmeye alınır.

16 Eylül 2020
596 kez görüntülendi