Akademik Takvim

Anasayfa » Akademik Takvim
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi
Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi 2022-2023 Akademik Takvimi
Lisans/Ön Lisans Akademik Takvimi(Tıp Fakültesi Hariç)
Lisansüstü Akademik Takvimi
Uluslararası Öğrenci Akademik Takvimi
Hazırlık Eğitimi Akademik Takvimi
Dilmer Akademik Takvimi

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Takvimi(Samsun Üniversitesi Senatosunun 21.06.2021 tarih ve 2021/58 sayılı kararı doğrultusunda; 2021/2022 eğitim öğretim yılından itibaren eğitim-öğretime başlayacak olan Samsun Üniversitesi öğrencilerinin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile karşılıklı yapılan protokol kapsamında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin eğitim öğretime yönelik mevzuatları, akademik takvimi ve not değerlendirme sistemine tabi olarak eğitim öğretimin yapılması kararı alınmıştır. 
Lisans/Ön Lisans Akademik Takvimi(Tıp Fakültesi Hariç) (2022/42 sayılı senato kararı ile güncellenmiştir.)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Takvimi(Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tabi Olacakları Akademik Takvim) 

Lisansüstü Akademik Takvimi
Hazırlık Eğitimi Akademik Takvimi
Dilmer Akademik Takvimi

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Akademik Takvimi 

Güz Dönemi Akademik Takvimi
Bahar Dönemi Akademik Takvimi (01.02.2020 tarih ve 2021/9 Sayılı Senato Kararı İle Güncellenmiştir)
2018-2019 Yaz Dönemi Akademik Takvim