Birim Hedefi ve Aksiyon Planı 2022

Anasayfa » Birim Hedefi ve Aksiyon Planı 2022

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ 

BİRİM HEDEFİ VE AKSİYON PLANI

Doküman No ORT/FRM040
Yayın Tarihi 24.12.2021
Revizyon No 00
Revizyon Tarihi
Sayfa No 1

BİRİM ADI

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

YIL/DÖNEM

2022

HEDEFLER

HEDEFİN

Öngörülen

Bitiş Tarihi

Gerçekleşme Tarihi

Sorumluları

Faaliyet

1-BİRİM TARAFINDAN KONULAN HEDEFLER

Diploma ekinin düzenli olarak verilmesini sağlamak 21.01.2022 11.01.2022

Hedef Gerçekleşmiştir.

Öğrenci Hizmetleri

Şube Müdürlüğü

YÖK onayından gelen diploma eki formatının, eğitim komisyonu onayı sonrasında OBS sistemine tanımlanması
Daha önce mezun olan öğrencilere diploma ekinin basılması 18.02.2020 02.02.2022

Hedef Gerçekleşmiştir.

Öğrenci Hizmetleri

Şube Müdürlüğü

Mezun olan öğrencilere diploma eki düzenleyerek e-posta adreslerine gönderilmesini gerçekleştirmek
Diplomaların elektronik imza veya imza tanımlama formatında düzenlenmesi 16.04.2022 11.04.2022

Hedef Gerçekleşmiştir.

Öğrenci Hizmetleri

Şube Müdürlüğü

OBS sisteminden elektronik imza ile veya imza tanımlama metodu ile diplomaların öğrenciye daha kısa sürede teslimi sağlamak
Aktif ders kayıt dönemi öncesinde muafiyet kararlarının sisteme tanımlanabilmesi 15.07.2022 ÖSYM ek yerleştirme vb gibi nedenlerle yüzde yüz olarak hedefe ulaşılamamıştır. Eğitim Öğretim

Şube Müdürlüğü

Muafiyet talepleri ve talep sonucu alınacak muafiyet kararlarının ders kayıt döneminden önce OİDB’ ye ulaşmasını sağlamak
Mezun öğrenci tespiti ve danışman onay işlemlerinin OBS üzerinden manuel kontrol gerektirmeden yapılabilmesi 15.07.2022 05.05.2022

Hedef gerçekleştirilmiştir.

Eğitim Öğretim ve

Öğrenci Hizmetleri

Şube Müdürlükleri

 

2021-2022 Güz dönemi mezuniyet sürecinde program bazında test çalışması yapmak
Başvuruların (ÇAP, mazeretli ders kayıt, ek sınavlar, mezuniyet çift ders sınavları, muafiyet) OBS üzerinden alınması, alınan kararların sistem üzerinden değerlendirilmesi 16.06.2022 İlave modül ihtiyacı gerektiren Çap ve Muafiyet işlemleri dışındaki hedef gerçekleştirilmiştir. Eğitim Öğretim ve

Öğrenci Hizmetleri

Şube Müdürlükleri

İlgili firmadan modül alınması
Öğrenci memnuniyet oranı üst seviyeye çıkarmak Güz ve Bahar dönemi, ders kayıt dönemi sonrası Belli periyotlarla anketler düzenlenerek öğrencinin OİDB’den almış olduğu hizmetin memnuniyeti ölçümlenmektedir. Eğitim Öğretim ve

Öğrenci Hizmetleri

Şube Müdürlükleri

Her kayıt dönemi sonunda genel öğrenci memnuniyet durumunu anketler yolu ile tespit etmek ve memnuniyet oranını en üst seviyeye çıkarmak

2-ÜST YÖNETİM TARAFINDAN KONULAN HEDEFLER

3-STRATEJİK PLAN KAPSAMINDAKİ HEDEFLER

 

DÜZENLEYEN ONAYLAYAN
Tuncay BEKTAŞOĞLU (Şube Müdürü) Aydın KARATAY (Daire Başkanı)

 

Hazırlayan Onaylayan Yürürlük Onayı
Kalite Çalışma Grubu Kalite Koordinatörlüğü Kalite Komisyonu