Birim Hedefi ve Aksiyon Planı 2023

Anasayfa » Birim Hedefi ve Aksiyon Planı 2023

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ 

BİRİM HEDEFİ VE AKSİYON PLANI

Doküman No ORT/FRM040
Yayın Tarihi 24.12.2021
Revizyon No 00
Revizyon Tarihi
Sayfa No 1

BİRİM ADI

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

YIL/DÖNEM

2022

HEDEFLER

HEDEFİN

Öngörülen

Bitiş Tarihi

Gerçekleşme Tarihi

Sorumluları

Faaliyet

1-BİRİM TARAFINDAN KONULAN HEDEFLER

Bölüm/Program açma başvurularının elektronik olarak alınması 15.09.2023 Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğü Lisans/Önlisans/Lisansüstü program başvuruları için YÖK formatına uygun başvuru modülünün geliştirilmesini sağlamak.
Müfredat değişiklik,  yeni müfredat önerisi veya Çap Protokol tekliflerinin elektronik ortamda alınabilmesini sağlamak 15.12.2023 Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğü Mevcut müfredat değişiklik tekliflerinin; istemde yüklü mevcut müfredat üzerinden sistemin gerektirdiği niteliklerin cevabını oluşturabilecek formatta alınabilmesi, yeni müfredat önerilerinin ise mevzuat hükümleri kapsamında düzenlenebilmesini sağlayacak modül geliştirmesini sağlamak.
Eğitim komisyonuna gündem ve kararların elektronik ortamda alınabilmesinin sağlamak. 15.12.2023 Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğü Eğitim komisyonuna gündem teşkil edecek (Müfredat değişikliği, mevzuat ..) vb. tüm tekliflerin elektronik ortamda hazırlanması, birim eğitim komisyonunca değerlendirilmesi ve görüş belirtilmesi, Üniversite eğitim komisyonunda değerlendirilmesi ve Senatoya görüşlerle birlikte arzı gelişilecek bir yazılımla yürütülmesinin sağlamak.
Mezun bilgi sisteminin kullanımının yaygınlaştırılması 29.06.2023 Eğitim Öğretim Hizmetleri Şube Müdürlüğü Mezun olan tüm öğrencilerin mezun bilgi sistemine kayıt olmasının sağlanması hedeflenmiştir.

2-ÜST YÖNETİM TARAFINDAN KONULAN HEDEFLER

3-STRATEJİK PLAN KAPSAMINDAKİ HEDEFLER

 

DÜZENLEYEN ONAYLAYAN
Tuncay BEKTAŞOĞLU (Şube Müdürü) Aydın KARATAY (Daire Başkanı)

 

Hazırlayan Onaylayan Yürürlük Onayı
Kalite Çalışma Grubu Kalite Koordinatörlüğü Kalite Komisyonu