Çift Anadal Programları

Anasayfa » Çift Anadal Programları

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI

 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROTOKOLLERİ
 

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tüm Bölümleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik DERSLER*
Coğrafya DERSLER*
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi DERSLER*
Ekonomi ve Finans DERSLER*
İletişim Tasarımı ve Yönetimi DERSLER*
Psikoloji DERSLER*
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi DERSLER*
Sosyoloji DERSLER*
Türk Dili ve Edebiyatı DERSLER*
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DERSLER*
Sağlık Yönetimi DERSLER*
Tarih DERSLER*
Üniversitemiz bünyesindeki diğer tüm

lisans programları

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde eğitim gören öğrencilerin Üniversitemiz bünyesindeki bir başka lisans programında ÇAP yapma  hakkı kazanması halinde  en fazla 90 ulusal kredi olacak şekilde ÇAP dersleri belirlenerek ilan edilecektir. 
*İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Bölümlerinde kayıtlı öğrencinin aynı fakülte bünyesinde ÇAP yapması durumunda azamı olarak alınacak dersler belirlenmiştir. Öğrencinin ÇAP başvurusunnun kabül edilmesi durumunda  II. anadalında alınacak dersler tekrar gözden geçirilecektir.