Bölüm/Program Açma

Fakülte ile YO da Bölüm / MYO da Program Açılması (YÖKSİS)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 04.01.2019 tarih ve 199-E1323 sayılı yazısı gereği Yükseköğretim kurumları tarafından, fakülte, yüksekokullar bünyesinde bölüm/anabilim dalı kurulması, meslek yüksekokullarında önlisans programı açılması ile açılmış olan program/bölümlere ilk defa öğrenci alınmasına ilişkin başvurular 07.01.2019 tarihinden itibaren YÖKSİS veri tabanı üzerinden yapılmaktadır.

Başvurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca YÖKSİS veri tabanına yüklenecek olup, belirtilen formata uygun olamayan başvurular işleme alınmayacaktır.

Fakülte veya Yüksekokulda Anabilim / Anasanat Dalı Açılması (YÖKSİS)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 04.01.2019 tarih ve 199-E1323 sayılı yazısı gereği Yükseköğretim kurumları tarafından, fakülte, yüksekokullar bünyesinde bölüm/anabilim dalı kurulması, meslek yüksekokullarında önlisans programı açılması ile açılmış olan program/bölümlere ilk defa öğrenci alınmasına ilişkin başvurular 07.01.2019 tarihinden itibaren YÖKSİS veri tabanı üzerinden yapılmaktadır.

Başvurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca YÖKSİS veri tabanına yüklenecek olup, belirtilen formata uygun olamayan, başvurular işleme alınmayacaktır.

Fakülte / Meslek Yüksekokulu İlk Kez Öğrenci Alımı (YÖKSİS)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 04.01.2019 tarih ve 199-E1323 sayılı yazısı gereği Yükseköğretim kurumları tarafından, fakülte, yüksekokullar bünyesinde bölüm/anabilim dalı kurulması, meslek yüksekokullarında önlisans programı açılması ile açılmış olan program/bölümlere ilk defa öğrenci alınmasına ilişkin başvurular 07.01.2019 tarihinden itibaren YÖKSİS veri tabanı üzerinden yapılmaktadır.

Başvurular Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca YÖKSİS veri tabanına yüklenecek olup, belirtilen formata uygun olamayan, başvurular işleme alınmayacaktır.

Eğitim Komisyonu ile ilgili Bağlantılar

Öğretim Programı Değişiklikleri

Eğitim Komisyonuna gönderilecek dosyalar, Samsun Üniversitesi Program Açma ve Müfredat Yönergesi doğrultusunda üst yazı ekinde aşağıdaki belgelerle birlikte düzenlenmesi gereklidir.

EKLER:

    1. İlgili kurul kararları ( Fakülte / Yüksekokul / Enstitü Kurul Kararları ),
    2. Değişikliklerle ilgili  gerekçeler,
    3. Eğer, öğretim programı ile ilgili bir değişiklik yapılmışsa Bologna Programı Bilgi Paketlerinde yer alan  Tablo 1 – Öğretim Programı Tablosunun  örnekteki gibi düzeltilmiş ( Müfredat Değişiklik Karşılaştırma Tablosu indirmek için tıklayınız ) hali,
    4. Değişiklik yapılacak her bir derse ait bilgi paketi kapsamında  ( Ders değişiklik ve intibak düzenleme formu tıklayınız ) düzeltilmiş hali,
    5. Yeni ders eklenecekse  (Yeni Ders Açma Formu tıklayınız ) formunun doldurulmuş hali

Program Açma Ölçütleri

Lisans Programı Açma Ölçütleri ( Mevcut Bölümlere Lisans Programı Açarak Öğrenci Alınması İçin Ölçütler ve Başvuru Formatı )

Yüksek Lisans Programı Açma Ölçütleri

Doktora Programı Açma Ölçütleri

Uygulama ve Araştırma Merkezi Açma Esasları

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Açma Esasları

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

11 Şubat 2021
1.798 kez görüntülendi