Formlar

ÖNLİSANS-LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM FORMLARI

OGR-001 Öneri, Talep ve Şikayet Formu
OGR-002 Çift Anadal Başvuru Formu
OGR-003 Ders Ekle Sil Talep Dilekçesi
OGR-004 Ders Muafiyet Talep Formu
OGR-005 Desrten Çekilme Formu
OGR-006 Harç Ücreti İade Formu
OGR-007 İlişik Kesme Formu (Ön Lisans-Lisans)
OGR-008 Kayıt Dondurma Talep Formu
OGR-009 Kayıt Silme Formu
OGR-010 Mazeret Sınavı Başvuru Formu
OGR-011 Mazeretli Ders Kayıt Formu
OGR-012 Sınav Sonucuna İtiraz Formu
OGR-013 Tek Ders Sınavı Başvuru Formu
OGR-014 Yaz Dönemi ders Alma Formu
OGR-015 Yeni Diploma Talep Formu (Zayi Durumunda)
OGR-016 Staj Değerlendirme Formu
OGR-017 Zorunlu Staj Başvuru Formu
OGR-018 Ek Sınav Müracat Formu
OGR-019 Ek Sınav Not Bildirim Formu
OGR-020 Ersamus Ders İntibak Formu
OGR-021 Yatay Geçiş Yapmasında Sakınca Olmadığına Dair Belge
OĞR-022-Müfredat Değişiklik-Güncelleme Formu
OGR-23- Dersten Çekilme Formu
OGR-24-Çift Anadal Protokol Düzenleme Formu
ÖĞR-25- Müfredat değişiklik karşılaştırma tablosu

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM FORMLARI

FORM 006-Tez Bireysel Değerlendirme Formu
FORM 007-Tez Savunma Sınav Tarihi Bildirim Formu
FORM 008-Tez Savunma Sınavı Jüri Tutanağı
FORM 009-Tez Teslim Tutanağı
FORM 010-Tez Teslimi ve Jüri Oluşturma Süreci Formu
FORM 011-Tez Yazım Kurallarına Uygunluk Kontrol Formu
FORM 012-Tez Dönem Projesi Danışman Öneri Formu
FORM 013-Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Değerlendirme Formu
FORM 019-Uzmanlık Alan Dersi Öneri Formu
FORM 021-Seminer Katılım Formu.
FORM 022-Seminer Konusu ve Tarihi Bildirim Formu.
FORM 024-Bilimsel Hazırlık Programı Formu.
FORM025-Müfredat Değişiklik-Güncelleme Formu
FORM 016-Yatay Geçiş Başvuru Formu(Lisansüstü).

 

22 Ekim 2019
2.502 kez görüntülendi