Özdemir BAYRAKTAR Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Üyeleri

Anasayfa » Özdemir BAYRAKTAR Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Üyeleri

Özdemir BAYRAKTAR Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Birim Eğitim Komisyon Üyeleri

Doç.Dr. Hakan AKSU                                                              (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Melahat CİHAN                                                (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Bahtiyar EFE                                                     (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Bihter DURNA                                                   (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul SUNAN                                               (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Gaye Yeşim TAFLAN                                       (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Aydemir Güralp URAL                                    (Üye)