İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Üyeleri

Anasayfa » İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Üyeleri

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Birim Eğitim Komisyon Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Uğur KARADENİZ (Dekan Yardımcısı) (Başkan)
Prof. Dr. Songül ÇOLAK                                                                      (Üye)
Doç. Dr. Seçil HİRİK                                                                            (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Dilara KURU                                                               (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Nagihan TEPE                                                             (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Sevcan KAPKARA KAYA                                           (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi M. Talha PAŞAOĞLU                                                (Üye)