Kesin Kayıt Kılavuzu

Anasayfa » Kesin Kayıt Kılavuzu

 YKS İLE ÜNİVERSİTEMİZE İLK DEFA YERLEŞEN  ADAYLARIN

        KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

 ÖNEMLİ!!!

– Adaylar kesin kayıt için bizzat  ve ya noter vekaleti ile vekili tarafından  (Elektronik Kayıt Yaptıranlar Hariç) yaptırmaları  gerekmektedir.

– Posta ile kayıt yapılmaz.

– Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilemez.

– Belgeler eksik ise kayıt yapılamaz. Yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

– Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

– Bir öğrenci aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptıramaz. Bu durumdaki öğrenciler halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmeleri gerekmektedir.

2022 YKS sonucunda üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına yerleşen adayların kesin kayıt işlemleri iki şekilde yapılabilmektedir.

1ELEKTRONİK KAYIT (E-KAYIT)

2- ŞAHSEN ÜNİVERSİTEDE KAYIT (Bizzat veya Noter Vekaletli vekili ile Başvuru)

 

Elektronik kayıt (E-Kayıt) Tarihi Başlangıç Tarihi :22 Ağustos 2022

Bitiş Tarihi : 24 Ağustos 2022

Şahsen Tarihi (Bizzat veya Noter Vekaletli vekili ile Başvuru) Başlangıç Tarihi: 22 Ağustos 2022

Bitiş Tarihi : 26 Ağustos 2022

(08:30-17:00 saatleri arasında)

Kayıt Merkezi (Bizzat Başvuru) Bizzat gelerek kayıt yaptıracak öğrencilerin için Kayıt Yeri;

Zafer Mah. Cumhuriyet Cd. No:33 Merkez Rektörlük Ofisi (Samsun Valiliği Karşısı, Kent Müzesi Yanı) İlkadım/SAMSUN

Öğrenim Ücreti Ödeme Başlangıç Tarihi: 01 Eylül 2022

Bitiş Tarihi : 23 Eylül 2022

(Öğrenim ücretini sadece II. Öğretim azami eğitim süresini aşan ve başka Yüksek Öğretim Kurumunda kaydı bulunan öğrenciler ödeyecektir.)

Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Hakkında Detaylı Bilgilendirme için Tıklayınız.

 

Ödeme Yeri Ziraat Bankası’ na öğrenci numarası ile ATM ya da internet bankacılığı ile ödeme yapılmaktadır. Katkı Payı/Öğrenim Ücreti ödeme işlemleri  için Tıklayınız.

                                                             Öğrenci Numaranızı  Öğrenme Linki İçin Tıklayınız     

Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi Girişi Şifresi Oluşturma

Öğrenci Bilgi Sistemi   üzerinden giriş yapılarak aşağıdaki görseldeki yollar izlenerek şifrenizi oluşturabilirsiniz. Öğrenci numaranız ve şifreniz eğitim yaşamınız boyunca kullanmanız gereken ve unutmamanız gereken hususlardandır.

 

                      

 

     A- KAYIT İŞLEMLERİ  

  1. ELEKTRONİK KAYIT (E-DEVLET ÜZERİNDEN)

Elektronik Kayıt öğrencilerin e-devlet üzerinden yükseköğretim kurumlarına kayıt yapmaları için kullanılan bir kayıt sistemidir. Elektronik kayıt,  öğrencinin kayıt işlemlerini yerine getirebileceği kesin kayıttır. Bu kayıt yoluyla üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerin üniversitemize gelerek veya herhangi bir evrak getirerek kayıt yaptırmalarına gerek yoktur. e-Devlet üzerinden kayıt yaptıran öğrenciler online öğrenci belgesi alabilirler.

e-Devlet şifresi almamış olan adaylar şifrelerini nüfus cüzdanlarının aslı ile bizzat PTT şubelerinden temin edebileceklerdir veya mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturabileceklerdir.

e-Devlet üzerinden kayıt yaptıracak öğrenciler için üniversiteler için e- kayıt kullanım kılavuzunu incelemeniz önemlidir.

e- kayıt kullanım kılavuzu;

Elektronik kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri ÖSYM verisinden alınacak olup. Milli Eğitim Bakanlığı sisteminden lise mezun bilgisi, Asker alma Dairesi Başkanlığı sisteminden askerlik durum bilgisi ve YÖKSİS Öğrenci verisi üzerinden başka bir denk programa dahil olup olmadığı kontrolünden geçirildikten sonra kayıt olabileceklerdir. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler Elektronik kayıt yapamayacak ve üniversitemize bizzat başvuru için yönlendirilecektir.

Kayıt işlemlerini tamamlayan tüm öğrenciler eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta Öğrenci Kimlik Kartlarını ve Öğrenci Belgelerini kayıtlı oldukları akademik birime (Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu) başvurarak alabilirler.

  1. BİZZAT BAŞVURU YOLUYLA KAYIT İŞLEMİ

     (e-devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıramayacak öğrenciler)

1. e-Devlet üzerinden lise mezuniyet bilgilerine ulaşılamayan öğrenciler,

2. Herhangi bir teknik sorun ile karşılaşılması durumlarında, 

3. Üniversitemiz Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi programına kayıt yaptıracak öğrencilerden aşağıda belirtilen belgeler talep edileceğinden dolayı e-devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıramayacak olup kayıt evraklarıyla birlikte kayıt merkezine gelerek kayıt işlemlerini bizzat kendileri tamamlayacaklardır.

a) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

b) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).

4. Üniversitemiz Özdemir BAYRAKTAR Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak Bakım ve Onarımı programına kayıt yaptıracak öğrencilerden aşağıda belirtilen belgeler talep edileceğinden dolayı e-devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıramayacak olup kayıt evraklarıyla birlikte kayıt merkezine gelerek kayıt işlemlerini bizzat kendileri tamamlayacaklardır.

a) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli 

Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

b) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağ

lık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).

..öğrenciler kayıt işlemleri için aşağıda yer alan adrese gelerek istenilen evraklarla birlikte şahsen başvuru yoluyla veya noter vekâletli vekili tarafından kayıt işlemlerini yapabileceklerdir.

Kayıt Tarihi ( Bizzat Başvuru) : 22-26 Ağustos 2022

Zafer Mah. Cumhuriyet Cd. No:33 Merkez Rektörlük Ofisi (Samsun Valiliği Karşısı, Kent Müzesi Yanı) İlkadım/SAMSUN

Konum Linki İçin Tıklayınız.

  1. KAYIT TARİHİNDE MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER

2022 YKS sonucunda üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların üniversitemize “Kayıt Belgeleri” ile bizzat gelerek Geçici Kayıtları yapılacaktır. Ancak bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini      30 Aralık 2022 tarihine kadar Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gelerek ibraz etmeleri halinde Asıl Kayıtları yapılacak olup, mezuniyet belgesini getiremeyen öğrencilerin , Geçici Kayıtları silinecektir.

 

 

 

B- KAYIT İŞLEMLERİ SONRASINDA              

1.  Oryantasyon EğitimiOryantasyon programı 26-27 Eylül 2022 tarihinde yapılacaktır.

 2. Öğrenci Kimlik Kartları

Öğrenci Kimliği, Samsun Üniversitesi öğrencisi olduğunuzu gösteren bir belge niteliğinde olmasının yanı sıra, Üniversite içinde çeşitli hizmetlerden yararlanmanızı sağlamak üzere de kullanılabilir. Ayrıca öğrenci kimlik kartları yemek kartı olarak ta kullanılmaktadır. Üniversite’ye yeni kayıt olan  öğrencilerin, öğrenci kimlikleri Derslerin Başladığı tarihinden itibaren kayıtlı oldukları Fakülte/Yüksekokullarından alabileceklerdir.

3. Ders Kayıt İşlemleri

– Ders kayıtları; öğrenciler tarafından, Öğrenci Bilgi Sistemi   üzerinden yapılır.

– Kayıt olunacak derslerin seçimi ve kayıtların tamamlanması ve danışman onay işlemlerinden öğrencinin kendisi sorumludur.

– Ders kayıt ve danışman onay işlemini yerine getirmeyen öğrenci ders ve sınavlara katılamaz.

4. Danışman Atanması

Üniversitemizde eğitime başlayan öğrencilere rehberlik etmek üzere danışman atanır. Danışman bilgilerine öğrenci bilgi yönetim sistemine giriş yaparak ulaşabilirsiniz

5. Muafiyet Başvurusu (Kredi Transferi)

Daha önce bir başka yükseköğretim programında öğrenim gören öğrenciler, bu yükseköğretim kurumunda alıp başarılı oldukları derslerin kredilerinin transfer edilmesi talebinde bulunabilirler. Bunun için, ilk kaydın yapıldığı tarihten itibaren üç hafta içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe transkript ve ders içerikleriyle birlikte başvurulması gerekmektedir. Kredi transfer işlemi “Samsun Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi” hükümleri doğrultusunda yapılacak olup süresi içinde başvuruda bulunmayanların daha sonra yapacakları başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. Akademik Takvim

Üniversitelerin kayıt yenileme, ders ekleme ya da bırakma, akademik konular ile ilgili son başvuru tarihleri, sınav başlangıç-bitiş tarihleri duyurulur. Her eğitim dönemi başında güncellenen ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında yayınlanan akademik takvimi takip etmek zorundadır. 

Samsun Üniversitesi Akademik Takvimi Tıp FAKÜLTESİ hariç 2022-2023 ön lisans/lisans akademik takvim için tıklayınız.

2022-2023 Tıp Fakültesi akademik takvim için tıklayınız.

7. Geçici Kayıt

Geçici kayıt yaptıran öğrenciler diğer öğrencilerin yararlandığı tüm haklardan yararlanacak olup, eğitim – öğretime devam etme sınavlara katılma hakkı gibi tüm öğrencilik faaliyetlerine kayıtları tamamlanana veya silinene kadar devam edebileceklerdir.