Uluslararası Öğrenci Kayıt

Kayıtta İstenen Belgeler

 1. a) Önlisans ve lisans programlarına yerleşen adaylar için lise diploması veya mezuniyet belgesinin aslı ve lise diploması veya mezuniyet belgesinin Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınacak “Denklik Belgesi”,
 2. b) Lisansüstü programlarına yerleşen adaylar için lisans diplomasının aslı. Lisans diploması denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanmış olmalıdır. Ayrıca adaylar ilanda yer alan diğer koşulları da sağlamak zorundadır.
 3. c) Transkriptin (Not Durum Belgesi) aslı,
 4. d) Sınav sonuç belgesinin aslı (varsa),
 5. e) Türkçe Yeterlilik Düzeyi Belgesi (Dil Belgesi), (varsa)
 6. f) Pasaportun aslı ve Türkçe ’ye çevrilmiş noterden onaylı fotokopisi,
 7. g) Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu,
 8. h) Türkiye dışından gelenlerin ülkelerindeki veya en yakın Türk dış temsilciliklerinden; Türkiye’de bulunan adayların ise İl Emniyet Müdürlüklerinden alacakları “Öğrenim Vizesi”,
 9. i) Yabancı Uyruklular Kimlik Numarası,
 10. j) Son bir yıl içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,
 11. k) 6111 Sayılı Kanun gereği Genel Sağlık Sigortası kapsamında pirim ödemesi yapacağına ilişkin taahhütname
29 Mayıs 2019
3.337 kez görüntülendi