Yatay Geçiş İlk Kayıt

Üniversitemizde yatay geçiş başvuruları, beyan usulüne göre kabul edilmekte olup, öğrenci tarafından yapılan beyan doğrultusunda asıl yedek listeleri oluşturulmuştur. Kayıt esnasında, talep edilen BELGELERİN ASIL NÜSHALARINI eksiksiz ve ıslak imzalı olarak ibraz edilmesi zorunludur.

Kendilerine avantaj sağlamak amacı ile yanlış beyanda bulundukları tespit edilen veya eksik/İmzasız belge ile kesin kayda gelen öğrencilerin kesin kayıt işlemi yerine getirilmemektedir.

Kesin kayıt işlemi yapıldıktan sonra, yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen öğrencinin tüm cezai ve hukuki sorumluluk öğrenciye ait olmak üzere Üniversitemiz ile ilişiği kesilerek gelmiş olduğu Yükseköğretim kurumuna geri gönderecektir. Öğrenci, yapılan uygulama nedeni ile her hangi bir hukuki hak iddiasında bulunamayacaktır.

Gerekli Belgeler: Yatay geçiş başvurusunda bulunan ve başvuru sonrası kayıt hakkı kazanan öğrenciler kesin kayıt için geldiklerinde aşağıdaki belgelerin asıl (Islak İmzalı) nüshalarını yanlarında getirmek zorundadır.  Eksik ve onaysız belge ve ya belgeler ile gelen öğrencilerin kayıt işlemi yerine getirilmeyecektir.

                              Belgeler;  

  • Öğrenci Belgesi
  • Onaylı not durum belgesi (Transkript)
  • Onaylı müfredat ve ders içerikleri
  • Disiplin cezası almamış olduğunuza ilişkin belge
  • ÖSYS sınav sonuç belgesi
  • Öğretim programlarından I. Öğretim programlarına geçen öğrenciler için % 10 belgesi
  • Hazırlık sınıfı ve/veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından başarı belgesi ( Hazırlık okuyan öğrenciler için)
  • Muaf olunacak dersleri talep etmek için, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı adresine yer alan “yatay geçiş muafiyet talep formu” doldurularak imzalı olarak teslim edilmesi
  • Yurt dışından yapılan başvurularda, adayın öğrenim gördüğü Üniversitenin Yükseköğretim Kurulunca tanınıyor olması, alt sınıflardan almadığı veya başarısız dersi olmadığına dair bir yazı getirmesi, belgelerin asıl veya noter tasdikli sureti, Türkçe tercümelerinin olması, ayrıca Yükseköğretim Kurumunu tanıtan (dersler ve ders içeriklerini belirten) doküman eklemesi gerekir.
  • Eğitim gördüğü Yükseköğretim Kurumundan ayrılmasında sakınca olmadığına dair yazı

 

29 Mayıs 2019
3.426 kez görüntülendi