2021-2022 Yatay Geçiş Güz Dönemi

1- Önemli Detay 

1-Öğrenim dili İngilizce olan programlara geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Üniversite tarafından kabul edilen dil yeterlilik koşullarını sağlamaları gerekir. İngilizce dil yeterliliğini beyan edip ulusal veya uluslararası sınav belgesi olmayan öğrencilerin İNGİLİZCE YETERLİLİK sınavlarına girmeleri gerekir.

 Öğrenci, yatay geçiş başvurularını, ilan edilen tarih aralığında internet sitesi üzerinden beyan usulüne göre yapacak olup, kesin kayıt esnasında başvuruya esas teşkil edecek BELGELERİN ASIL NÜSHALARINI eksiksiz olarak ibraz edecektir. Kendilerine avantaj sağlamak amacı ile yanlış beyanda bulundukları tespit edilen veya eksik belge ile kesin kayda gelen öğrencilerin kesin kayıt işlemi yerine getirilmeyecektir. Kesin kayıt işlemi yapıldıktan sonra, yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen öğrencinin tüm cezai ve hukuki sorumluluk öğrenciye ait olmak üzere Üniversitemiz ile ilişiği kesilir ve gelmiş olduğu Yükseköğretim Kurumuna geri gönderilir. Öğrenci, yapılan uygulama nedeni ile her hangi bir hukuki hak iddiasında bulunamaz.

2- Online Başvuru (Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemine Yapılacak Başvuru)  Sırasında Yüklemesi Zorunlu Olan Belgeler

 1. ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi (tüm puan türlerinizin yazılı olduğu belge)
 2. Kayıtlı olduğu programa yerleştiğini gösterir ÖSYS Yerleştirme Sonuç Belgesi
 3. Onaylı Öğrenci Belgesi (e-Devlet sisteminden alınan belge olabilir)
 4. Disiplin Durumunu Belirten Onaylı Belge (Öğrenci belgesi veya transkripte yazabilir)
 5. Onaylı Transkript Belgesi (Not Durumunu Gösterir Belge- e-Devlet sisteminden alınan belge olabilir)

3- Kesin Kayıt Aşamasında Getirilmesi Zorunlu Olan Belgeler

 1. Not Durum Belgesinni aslı  (Transkript- e-Devlet sisteminden alınan belge olabilir)
 2. Disiplin durumunu belirten onaylı belge (Öğrenci belgesi veya transkripte yazıyorsa ilave belgeye ihtiyaç yoktur)
 3. Öğrenci Belgesi (e-Devlet sisteminden alınan belge olabilir)
 4. Hazırlık durumu belgesi (Hazırlık Sınıfı Okuyan Öğrenciler İçin)
 5. ÖSYM Yerleştirme Sonucu (kayıtlı olduğu programa yerleştiğini gösteren belge)
 6. ÖSYM Sınav Sonucu (tüm puan türlerinizin olduğu belge)
 7. Yatay Geçiş Yapmasında Engel Bulunmadığına dair Belge
 8. %10 Girdiğine dair Belge (İkinci öğretimden, birinci öğretime başvuru yapan öğrenciler için)

4- Yatay Geçiş Akademik Takvimi

5- Yatay Geçiş Kontenjanları (Ortalama İle)

6- Yatay Geçiş Kontenjanları (Ek Madde 1)

Taban Puan ve Kontenjan Tablosu

7-Yatay Geçiş Başvuru Kılavuzu

Kılavuz için tıklayınız

8- Yatay Geçiş Başvurusu İçin Tıklayınız

08 Temmuz 2020
28.048 kez görüntülendi