Akademik Takvim, Kontenjanları ve İstenen Belgeler

ÖNEMLİ DETAY 

1-Öğrenim dili İngilizce olan programlara geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Üniversite tarafından kabul edilen dil yeterlilik koşullarını sağlamaları gerekir. İngilizce dil yeterliliğini beyan edip ulusal veya uluslararası sınav belgesi olmayan öğrencilerin İNGİLİZCE YETERLİLİK sınavlarına girmeleri gerekir.

2- Öğrenci, yatay geçiş başvurularını, ilan edilen tarih aralığında internet sitesi üzerinden beyan usulüne göre yapacak olup, kesin kayıt esnasında başvuruya esas teşkil edecek BELGELERİN ASIL NÜSHALARINI eksiksiz olarak ibraz edecektir. Kendilerine avantaj sağlamak amacı ile yanlış beyanda bulundukları tespit edilen veya eksik belge ile kesin kayda gelen öğrencilerin kesin kayıt işlemi yerine getirilmeyecektir. Kesin kayıt işlemi yapıldıktan sonra, yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen öğrencinin tüm cezai ve hukuki sorumluluk öğrenciye ait olmak üzere Üniversitemiz ile ilişiği kesilir ve gelmiş olduğu Yükseköğretim Kurumuna geri gönderilir. Öğrenci, yapılan uygulama nedeni ile her hangi bir hukuki hak iddiasında bulunamaz.

İstenen Belgeler

  1. Başvuru Formu: Online sistem başvurusunun Çıktısı
  2. Öğrenci Belgesi: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış imzalı ve mühürlü belge. Belgede öğrencinin sınıfı ve halen kayıtlı olduğunun belirtilmesi gerekir.
  3. Disiplin Durumunu Gösterir Belge: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış, öğrencinin disiplin cezası durumunu gösterir imzalı mühürlü belge. (Öğrenci belgesinde belirtilmesi durumunda da kabul edilir.)
  4. Resmi Transkript: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış, alınan tüm dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren not döküm belgesi. Transkript, not sistemi ve programın öğrenim dili hakkında açıklayıcı bilgi içermiyorsa, bu bilgileri içeren belgeler transkripte eklenmeli.
  5.  % 10 belgesi:  İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle başarı sıralamasında ilk % 10’a girdiklerini gösterir resmi belge.(Ek madde 1 ile yapılan başvurularda talep edilmeyecektir)
  6. Ders Tanım ve İçerik Bilgileri: Transkriptinizde belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarını ve içerik bilgilerini içeren belgeler.
  7. İngilizce Hazırlık Belgesi: Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim görmüş öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık Belgesinin onaylı fotokopisi
  8. ÖSYS (Yerleştirme Puanları ve Başarı Sıralamaları Dahil) Sonuç Belgesi: Öğrencinin Üniversiteye kayıt olduğu yıla ait, ÖSYM web sitesinden alınacak tüm YGS / LYS yerleştirme puan bilgilerini ve sıralamaları gösteren sonuç belgesi.
  9. Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alınan yatay geçişe engel bir durumun olmadığına dair belge
  10. Yurt dışı kurumlardan geçiş yapmak isteyen adayların, ayrılacağı yükseköğretim kurumunu tanıtan katalog, denklik belgesi, öğretim planları ve öğrenci değerlendirme sistemi ile ilgili belgeleri,

Yatay Geçiş Akademik Takvimi (Gano-Ek Madde 1)

BAŞVURU SONUÇ İLANI ASIL YERLEŞENLERİN KAYITLARI BOŞ KONTENJANLARIN İLANI YEDEK  YERLEŞENLERİN KAYITLARI
Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş
18.01.2021 22.01.2021 28.01.2021 01.02.2021 02.02.2021 02.02.2021 04.02.2021 05.02.2021

 

1- Yatay Geçiş Kontenjanları (Ortalama İle)

BAŞVRULACAK PROGRAM ADI KONTENJAN
COGRAFI BILGI SISTEMLERI PR. 2
ELEKTRIK PR. 2
HARITA VE KADASTRO PR. 2
HARITA VE KADASTRO PR. (IO) 2
INŞAAT TEKNOLOJISI PR. 3
INŞAAT TEKNOLOJISI PR. (IO) 2
IŞ MAKINELERI OPERATORLUGU PR. 2
MIMARI RESTORASYON PR. 3
MİMARİ RESTORASYON PR. (İÖ) 2
YAPI DENETIMI PR. 2

2- Yatay Geçiş Kontenjanları (Ek Madde 1)

Ek Madde 1 Yatay Geçiş Kontenjanları

Taban Puan Tablosu

3- Yatay Geçiş Başvurusu İçin Tıklayınız

08 Temmuz 2020
12.153 kez görüntülendi