2022-2023 Bahar Dönemi Yatay Geçiş

1- Önemli Detay 

a) Öğrenim dili İngilizce olan programlara geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Üniversite tarafından kabul edilen dil yeterlilik koşullarını sağlamaları gerekir. İngilizce dil yeterliliğini beyan edip ulusal veya uluslararası sınav belgesi olmayan öğrencilerin İNGİLİZCE YETERLİLİK sınavlarına girmeleri gerekir.

b) Öğrenci, yatay geçiş başvurularını, ilan edilen tarih aralığında internet sitesi üzerinden beyan usulüne göre yapacak olup, kesin kayıt esnasında başvuruya esas teşkil edecek BELGELERİN ASIL NÜSHALARINI eksiksiz olarak ibraz edecektir. Kendilerine avantaj sağlamak amacı ile yanlış beyanda bulundukları tespit edilen veya eksik belge ile kesin kayda gelen öğrencilerin kesin kayıt işlemi yerine getirilmeyecektir. Kesin kayıt işlemi yapıldıktan sonra, yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen öğrencinin tüm cezai ve hukuki sorumluluk öğrenciye ait olmak üzere Üniversitemiz ile ilişiği kesilir ve gelmiş olduğu Yükseköğretim Kurumuna geri gönderilir. Öğrenci, yapılan uygulama nedeni ile her hangi bir hukuki hak iddiasında bulunamaz.

2- Tıp Fakültesi Öğrencileri Yatay Geçiş Başvuruları

Tıp fakültesi kontenjanlarına yapılacak başvurular sonucu kayıt hakkı kazanan öğrenciler eğitim öğretimlerinin Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde göreceklerinden dolayı, değerlendirme işlemleri İlgili üniversiteye ait mevzuat hükümleri doğrultusunda değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Başvurular Samsun Üniversitesi Canik yerleşkesinde bulunan Tıp Fakültesine belirtilen tarihler arasında şahsen yapılacaktır.

Tıp Fakültesi öğrenci başvurularında istenen belgeler;

a)Not Durum Belgesinin aslı  (Transkript- e-Devlet sisteminden alınan belge olabilir)

b)Disiplin durumunu belirten onaylı belge (Öğrenci belgesi veya transkripte yazıyorsa ilave belgeye ihtiyaç yoktur)

c)Öğrenci Belgesi (e-Devlet sisteminden alınan belge olabilir)

d)ÖSYM Yerleştirme Sonucu (Kayıtlı olduğu programa yerleştiğini gösteren belge)

e) Ders içeriklerinin gösterir öğrenim planı

3- Kesin Kayıt Aşamasında Getirilmesi Zorunlu Olan Belgeler

a)Not Durum Belgesinin aslı  (Transkript- e-Devlet sisteminden alınan belge olabilir)

b)Disiplin durumunu belirten onaylı belge (Öğrenci belgesi veya transkripte yazıyorsa ilave belgeye ihtiyaç yoktur)

c)Öğrenci Belgesi (e-Devlet sisteminden alınan belge olabilir)

d)Hazırlık durumu belgesi (Hazırlık Sınıfı Okuyan Öğrenciler İçin)

e)ÖSYM Yerleştirme Sonucu (Kayıtlı olduğu programa yerleştiğini gösteren belge)

f)ÖSYM Sınav Sonucu (Tüm puan türlerinizin olduğu belge)

g)%10’na Girdiğine dair Belge (İkinci öğretimden, birinci öğretime başvuru yapan öğrenciler için)

 4- Yatay Geçiş Akademik Takvimi

5- Yatay Geçiş Kontenjanları (Ortalama İle)

6- Yatay Geçiş Kontenjanları (Ek Madde 1)

Taban Puan ve Kontenjan Tablosu

7-Yatay Geçiş Başvuru Kılavuzu

Kılavuz için tıklayınız

08 Temmuz 2020
56.000 kez görüntülendi