Yatay Geçiş Sonuçları Açıklanmıştır.18.09.2020

ÖNEMLİ DETAY 

1-Öğrenim dili İngilizce olan programlara geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Üniversite tarafından kabul edilen dil yeterlik koşullarını sağlamaları gerekir. İngilizce dil yeterliğini gösteren ulusal veya uluslararası sınav belgesi olmayan öğrencilerin İNGİLİZCE YETERLİLİK sınavlarına girmeleri gerekir.

2- Yatay geçiş başvuruları ilan edilen tarih aralığında internet sitesi üzerinden beyan usulüne göre alımış ve değerlendirme işlemleri bu kapsamda gerçekleştirilmiş olup, kesin kayıt esnasında başvuruya esas teşkil edecek BELGELERİN ASIL NÜSHALARINI eksiksiz olarak ibraz edilecektir. Kendilerine avantaj sağlamak amacı ile yanlış beyanda bulundukları tespit edilen veya eksik belge ile kesin kayda gelen öğrencilerin kesin kayıt işlemi yerine getirilmeyecektir. Kesin kayıt işlemi yapıldıktan sonra, yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen öğrencinin tüm cezai ve hukuki sorumluluk öğrenciye ait olmak üzere Üniversitemiz ile ilişiği kesilir ve gelmiş olduğu Yükseköğretim kurumuna geri gönderilir. Öğrenci, yapılan uygulama nedeni ile her hangi bir hukuki hak iddiasında bulunamaz.

İstenen Belgeler

  1. Öğrenci Belgesi: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış imzalı ve mühürlü belge. Belgede öğrencinin sınıfı ve halen kayıtlı olduğunun belirtilmesi gerekir.
  2. Disiplin Durumunu Gösterir Belge: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış, öğrencinin disiplin cezası durumunu gösterir imzalı mühürlü belge. (Öğrenci belgesinde belirtilmesi durumunda da kabul edilir.)
  3. Resmi Transkript: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış, alınan tüm dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren not döküm belgesi. Transkript, not sistemi ve programın öğrenim dili hakkında açıklayıcı bilgi içermiyorsa, bu bilgileri içeren belgeler transkripte eklenmeli.
  4.  % 10 belgesi:  İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle başarı sıralamasında ilk % 10’a girdiklerini gösterir resmi belge.
  5. İngilizce Hazırlık Belgesi: Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim görmüş öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık Belgesinin onaylı fotokopisi
  6. ÖSYS (Yerleştirme Puanları ve Başarı Sıralamaları Dahil) Sonuç Belgesi: Öğrencinin Üniversiteye kayıt olduğu yıla ait, ÖSYM web sitesinden alınacak tüm YGS / LYS yerleştirme puan bilgilerini ve sıralamaları gösteren sonuç belgesi.
  7. Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alınan yatay geçişe engel bir durumun olmadığına dair belge

Kesin Kayıt Tarihi: 21-24 Eylül 2020

Kesin Kayıt Yeri: İlan metninde yer almaktadır.

Ortalama İle Yatay Geçiş Sonuçları

Ek Madde 1 İle Yatay Geçiş Sonuçları

18 Eylül 2020
1.552 kez görüntülendi