Yıllık İş Plan Takvimi

Anasayfa » Yıllık İş Plan Takvimi

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

 YILLIK İŞ PLAN TAKVİMİ

AKTİVİTE TARİHLER
Güz Dönemi İş Takvimi Bahar Dönemi İş Takvimi
Son Tarih Son Tarih
Uluslararası Öğrenci Kontenjanlarının Birimlerden Talep Edilmesi Mart Ayının Son Haftası
Uluslararası Öğrenci Kabulü Akademik Takvim ve Öğrenim Ücreti Taslağının Hazırlanması Nisan Ayının İlk Haftası
Uluslararası Öğrenci Kontenjan ve Akademik Takvimi Önerilerinin Senatoya Sunulması Nisan Ayının İlk Haftası
Uluslararası Öğrenci Web Sayfasının Düzenlenmesi Mayıs Ayının Son Haftası
Uluslararası Öğrenci Durum Bilgilerinin İl Göç İdaresine Bildirilmesi Aralık Ayı Mart Ayı
Akademik Birimlerden YKS Kontenjanlarının İstenmesi ve Senatoya Sunulması Mart Ayının ilk Haftası
YKS ve DGS Kılavuz Taslaklarının Kontrol ve Onay İşlemleri Nisan Ayı Son Haftası
Yatay Geçiş Kontenjanlarının Birimlerden Talep Edilmesi Nisan Ayının Son Haftası Kasım Ayının Son Haftası
Yatay Geçiş Akademik Takvim Taslağının Hazırlanması Mayıs Ayının İlk Haftası Kasım Ayının Son Haftası
Yatay Geçiş Kontenjan ve Akademik Takviminin Senatoya Sunulması Haziran Ayının Son Haftası Aralık Ayının ilk Haftası
Yatay Geçiş Duyurusunu Web’ de Yayınlanması Temmuz ayının İlk Haftası Ocak Ayının İlk Haftası
Yatay Geçiş İle Gelen Giden Öğrencilerin Yazışma ve YÖKSİS İşlemlerinin Yapılması Ekim Ayının İlk Haftası Şubat Ayının Son Haftası
Akademik Takvim Taslağının Hazırlanması ve Birim Görüşlerinin Talep Edilmesi Nisan Ayının Son Haftası
Akademik Takvimlerinin Senatoya Sunulması Mayıs Ayının ilk Haftası
Akademik Takvimlerin Web’ de Yayınlanması Ağustos Ayının İlk Haftası
Yaz Okulu Açılacak Derslerin Birimlerden Talep Edilmesi Mayıs Ayının Son Haftası
Yaz Okulu Web Sayfası ve OBS Çalışmalarının Yapılması Haziran Ayının Son Haftası
Yaz Okulu Ücret İade İşlemlerinin Yapılması Ağustos Ayının Son Haftası
Yaz Okulu Misafir Öğrencilerinin Transkriptlerinin Gönderilmesi Eylül Ayının İlk Haftası
ÇAP Kontenjanlarının Birimlerden Talep edilmesi Temmuz Ayının ilk Haftası
Çap Kontenjanlarının Senatoya Sunulması Temmuz Ayının Son Haftası
Birimlerden Yeni Dönem Açılacak Derslerin Talep Edilmesi Haziran Ayının Son Haftası
Aday Öğrenci Web Sayfasının Güncellenmesi Ağustos Ayının İlk Haftası
Ders Bilgi Paketlerinin Kontrolü Ağustos Ayının Son Haftası Aralık Ayının Son Haftası
Birimlerden Gelen Açılan Dersler ve Ders Programlarının OBS’ ye Girilmesi Ağustos Ayının Son Haftası Şubat Ayını İlk Haftası
Belirlenen Öğrenim Ücreti ve Katkı paylarını OBS’ ye Girilmesi Eylül Ayının ilk Haftası
OBS de Yeni Dönem Gerekli Tanımların Yapılması ve Test Çalışmalarının Yapılması Eylül Ayının ilk Haftası Şubat Ayını İlk Haftası
ÖSYM Tarafından Yerleştirilen Öğrencilerin Şahsen ve E-Devletten Kesin Kayıt İşlemleri ÖSYM’nin Takvimi(Eylül Ayı)
Yeni kayıt Öğrenci Kimlik Basım için SKS ve E-posta İçin Verilerin Gönderilmesi Eylül Ayı Şubat Ayı
Hazırlık Sınıfı İşlemleri Eylül Ayı Şubat Ayı
Birimlerden Gelen Muafiyet Taleplerinin OBS’ ye İşlenmesi Ekim Ayının ilk Haftası Şubat Ayının Son Haftası
OBS üzerinden Askerlik(ASAL) İşlemlerinin Yapılması Ekim Ayını Son Haftası Mart ayının İlk Haftası
Muhtemel Mezun Listelerinin İdari ve Akademik Birimlere Gönderilmesi Ocak Ayının ilk Haftası Haziran Ayının İlk Haftası
Mezun Öğrenci Bilgilerinin Bilgi İşlem, Kütüphane, SKS’ ye bildirilmesi Ocak Ayının ilk Haftası Haziran Ayının İlk Haftası
Özel Öğrenci Statüsünde Olanların Üniversiteleri ile Yazışmalarının Yapılması Şubat ayının İlk Haftası Temmuz ayını İlk Haftası
Burs Kredi Aktarım İşlemleri Kasım Ayı
Diploma Basım İşlemleri Şubat Ayının İlk Haftası Haziran Ayının Son Haftası
 Hazırlayan Onaylayan
Tuncay BEKTAŞOĞLU (Şube Müdürü) Aydın KARATAY (Daire Başkanı)