2019-2020 Bahar Dönemi Dönemi Mazeret Sınavı Başvurusu 28.04.2020

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) salgını nedeniyle 2019-2020 Bahar döneminde Uzaktan eğitim yolu ile verilmeye başlanan derslere ait dönem içi sınavlar online olarak yapılmaya başlanmıştır.

Bu sınavlara çeşitli nedenlerle (Haklı ve Geçerli Mazeretler Yönergesinde kabul edilmiş mazeretler yanında online sınavlarda yaşanan teknik sorunlar, vb.) giremeyen ve mazeret sınavına başvurmak isteyen öğrencilerimizin mazeret belgeleri ile birlikte ıslak imzalı dilekçelerinin taranmış hallerini sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç iş günü içerisinde aşağıda belirtilen e-posta adreslerine göndermeleri gerekmektedir.

Başvurular, öğrencilerin bağlı bulundukları Enstitü/Fakülte/MYO yönetim kurulu tarafından değerlendirilecek, alınan kararlar doğrultunda mazereti kabul edilen öğrencilere UZEM tarafından online sınav açılabileceği gibi dönem içi sınavların yerine geçecek şekilde ödev hazırlamaları yönünde karar verilebilecektir. Mazeret başvurularının sonucu ve sınav tarihleri ile ilgili alınan kararlar akademik birimleriniz web sayfasında ilan edilecektir.

 

Mazeret Sınavı Başvuru Formu

Haklı ve Geçerli Mazeretler Yönergesi 

Mazeret formunun öğrencinin kayıtlı olduğu akademik birimlere göre gönderileceği e-posta adresleri

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü                            lisansüstü[email protected]

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi            [email protected]

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi   [email protected]

Mühendislik Fakültesi                                       [email protected]

Sivil Havacılık Yüksekokulu                             [email protected]

Kavak Meslek Yüksekokulu                             [email protected]

28 Nisan 2020
1.641 kez görüntülendi