Misyon – Vizyon

Anasayfa » Misyon – Vizyon

Misyon: Öğrenciye hizmeti temel görevleri arasında sayan üreten, araştıran ve her yönü ile aktif koordineli çalışabilen personel anlayışı ile kalite ve standartlara uygun teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak eğitim-öğretim sürecinin düzenli yürütülmesini sağlayarak, öğrenciler, mezunlar, öğretim elemanları ve dış paydaşlara sağlıklı bilgi-belge hizmeti en kısa sürede sunmaktır.

Vizyon: Tüm öğrencilerimizin yapılan iş ve işlemlerden memnun olmasını sağlamak, belirlenen ilke ve değerler çerçevesinde üniversitemizin uluslararası standartlara yükselmesinde etkin rol almak