Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Hakkında Bilgiler

Hazırlık sınıfı/bilimsel hazırlık sınıfını ikinci yıl tekrarlayan BİRİNCİ ÖĞRETİM öğrencilerinden ikinci yıl katkı payı alınır. Üniversite HAZIRLIK sınıfında (I. ve II. Öğretim) iki öğretim yılı geçiren (YABANCI DİL HAZIRLIK, BİLİMSEL HAZIRLIK, ZORUNLU HAZIRLIK GİBİ…) Öğrencilerin 2 nci yılları ÖĞRENİM SÜRESİNDEN Sayılacaktır.

 • Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak BİRİNCİ ÖĞRETİM öğrencileri ile okudukları programın normal öğrenim süreleri içerisinde yer alıp kayıt yenilemesi yaptıracak BİRİNCİ ÖĞRETİM öğrencileri katkı payı ödemeyeceklerdir. ANCAK; hazırlık sınıfı programı hariç olmak üzere, önlisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki Yükseköğretim programlarından NORMAL PROGRAM SÜRELERİ (iki yıllık önlisans ve dört, beş ve altı yıllık lisans programları, yüksek lisans iki yıl, doktora dört yıl) sonunda mezun olamayan birinci öğretim öğrencilerinden öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti alınır.
 • Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına kayıt yaptırılması halinde İKİNCİ YÜKSEKÖĞRETİM programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin KENDİLERİ tarafından karşılanır.
 • II. öğretimde ilk % 10’a giren lisans ve önlisans öğrencileri, I. Öğretim katkı payı miktarı kadar öğrenim ücreti öderler.
 • 3843 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre, İKİNCİ Öğretim Programlarından BİRİNCİ Öğretim Programlarına geçiş yapan öğrenciler ile merkezi yerleştirme puanı ile ikinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler geçiş yaptıkları programın öğrenci katkı payına ilişkin esaslara tabi olur.
 • ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUĞU Olduğunu Askerlik Şubelerinden veya Emniyet Müdürlüklerinden alacakları belge ile beyan edenler katkı payı / öğrenim ücreti ödemezler. (Kayıt döneminde belgelerin aslının getirilmesi gerekir.)
 • ENGELLİ ÖĞRENCİLERDEN; Engelliler hakkında Kanun ve Özürlülük ölçütü sınıflandırılması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmelik uyarınca engelli olduğuna dair “Sağlık Kurulu Raporu” getiren öğrencilere, ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarından engellilik oranı kadar indirim yapılır. (Kayıt döneminde Sağlık Kurulu Raporu’nun aslının getirilmesi gerekir.) Birinci öğretim öğrencisi olup, “Sağlık Kurulu Raporunu” ibraz eden ENGELLİ ÖĞRENCİLER öğretim süresi sınırlaması olmaksızın katkı payı ödemezler.
 • Devlet Yükseköğretim Kurumlarında görevli olup, birinci öğretimde lisansüstü öğrenim gören ve normal öğrenim süresinde mezun olamayan ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ, çalıştıkları kurumlarında alacakları Araştırma Görevlisi olduklarına dair belgeye istinaden katkı payı ödemezler.
 • Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak ve halen öğrenimine devam etmekte olan YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER Üniversite Yönetim Kurulunun Kararlarına ve belirlediği KATKI PAYINI/ÖĞRENİM ÜCRETİNİ ödemeye tabidirler.
 • Üniversitemize yeni kayıt hakkı kazanan ve öğrenimine devam etmekte olan Türkiye Cumhuriyeti ve Akraba Topluluğu öğrencilerinden TÜRKİYE BURSLUSU olarak yükseköğrenim gören öğrenciler katkı payı/öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir. Ancak, BURSLULUĞU KESİLEN Türkiye Burslusu Öğrencileri, ilgili eğitim öğretim yılının katkı payını/öğrenim ücretini yabancı uyruklu öğrencilerin ödemiş oldukları miktarda öderler.
 • Erasmus ve Mevlana Değişim Programları kapsamında yurtdışından gelen ve yurt dışına giden öğrenciler, katkı payı ve öğrenim ücretlerine ilişkin yükümlülükleri bakımından kendi yükseköğretim kurumlarının mevzuatına tabidir. Üniversitemiz Öğrencileri olup, ERASMUS, Mevlana veya Farabi nedeniyle yurtdışı ve diğer üniversitelerden ders alan öğrenciler katkı payını üniversitemize ödeyeceklerdir.
 • Normal program süresi içerisinde veya dışında öğrenimini tamamlamış, DERSE bağlı olmadan sadece ZORUNLU STAJI kalmış öğrenciler katkı payı/öğrenim ücreti ödemez. Ancak ” BİTİRME ÖDEVİ, BİTİRME ÇALIŞMASI, PROJE vb.” olarak DERS gören Normal Program süresini aşan Birinci Öğretim Öğrencileri ile Program süresi gözetilmeden İkinci ve Uzaktan Öğretim öğrencileri Katkı Payı/Öğrenim Ücretini Ödeyeceklerdir.
 • Eğitim alacağı dönemde tek dersinden dolayı derse yazılmayıp, sadece “TEK DERS SINAVINA GİREN” öğrenciler katkı payı/öğrenim ücreti ödemez.
 • Başarı durumlarından dolayı % 10’a giren ve İkinci Öğretim olarak Ücretini yatıran İKİNCİ ÖĞRETİM Öğrencilerine yapılacak İADELER kendilerine ait IBAN numaralarına yapılacaktır.
 • Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri ilk üç dönem ve sonraki dönemler için Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği ÖĞRENİM ÜCRETİNİ Öderler

• YÖK Kararına istinaden, başka Üniversitelerin öğrencisi iken Samsun Üniversitesine bağlı birimlerin aynı düzeydeki diploma programlarından eğitim almak isteyen öğrenciler ile Samsun Üniversitesine bağlı birimlerin diploma programlarına kayıtlı olup, başka bir üniversitenin aynı düzeydeki diploma programlarından eğitim almak isteyen öğrenciler, diplomasını kayıt hakkı kazandığı Üniversiteden almasına rağmen, katkı payını/öğrenim ücretini eğitime devam ettikleri Üniversiteye öderler.

 • Üniversite Senatolarının olumlu kararlarına istinaden, ÖZEL ÖĞRENCİ olarak başka bir yükseköğretim kurumunda devam eden öğrenciler ise katkı payı/öğrenim ücretini kayıtlı oldukları Yükseköğretim Kurumuna Öderler.
 • KAYIT DONDURULARAK geçirilen süre (ilgili dönem/dönemler) öğrenim süresinden sayılmamaktadır.
 • KAYIT YAPTIRIP kendi isteği ile KAYDINI SİLDİREN öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti geri ödenmez.
 • Öğrencilerimiz Üniversitemiz ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Web sayfalarından yapılan duyuruları takip etmesi gerekmektedir.
 • Öğrenim ücreti ve katkı payı ödemelerine ilişkin açıklamalar yukarıda belirtilmiştir. Ancak, Bakanlar Kurulunca yapılacak değişiklikler öğrencilere yansıtılacaktır.
 • Öğrencilerin Katkı payı/öğrenim ücreti ile ilgili işlemleri öğrenim görülen akademik birimler ile Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Harçlar birimlerince yürütülmektedir. Gerekçeli durumlarda katkı payı/öğrenim ücreti iadesi isteyen öğrenciler ve ödeme bilgilerinde sorun olan öğrenciler, sorunlarının çözümü için bu birimlere başvurabilirler.
29 Mayıs 2019
6.547 kez görüntülendi